Påmelding klubbledermøte i Modellflyseksjonen 2018

Sted:
Quality Airport Hotel Gardermoen
Tid:
Lørdag 17. mars 2018 kl. 10:00 – 16:00

Velkommen til årets klubbledermøte i Modellflyseksjonen!

NB: Påmelding kun på dette skjema innen 4. mars.

Sted: Quality Hotel Gardermoen

Ved behov for overnatting, bestilles dette av den enkelte. Reisekostnader avregnes klubben etter reisefordelingsprinsippet.