Påmeldingsskjema

Sted:
Starmoen - Elverum
Tid:
Mandag 31. juli 2017 kl. 00:00 – søndag 06. august 2017 kl. 00:00

Seilflyseksjonen / Norges Luftsportforbund viser til terminlisten 2017 og inviterer til Junioruke ved Ole Reistad Senter på Starmoen fra 31. juli til 6. august. Samlingen er åpen for alle piloter i alderen 13 til 25 år og som minimum er medlem av en klubb og har elevbevis. Fra våre websider www.seilfly.no er det mulig å laste ned en fullstendig  invitasjon.

Litt info om våre kurs og aktiviteter denne uken:

  1. Grunnskloing: Vi har instruktører og fly (ASK-21) slik at du kan fly skoling både i grunnkurs 1 og 2 samt solo når du er kvalifisert og forholdene tilier at dette er ok. For flygingen betaler du denne uken kun for slepene.
  2. Strekkskoling: Vi har instruktør og fly (Duo Discus T) som introduserer deg for grunnleggende strekkflyging. For flygingen betaler du kun for slepet.
  3. Acrokurs: Det er 2 ledige plasser på Svedanor Acrokurs. Kurset tar deg frem til A1 (positive øvelser). For teoribok og progresjonskort betaler du 300kr. Du må regne med 8-10 slep til 1200-1500m som du betaler selv. Totalt koster deltakelsen på dette kurset ca 7000-8000kr.
  4. Acro intro: Vi har acroinstruktør som introduserer deg til acro med seilfly. Dere flyr ASK-21 og du betaler for slepet.
  5. Vinsjkurs: Ta utsjekk på en ny startmetode.  Elverum Flyklubb vil stille med instruktør, fly og vinsj. Kurset koster ca 1000-1500kr
  6. Vinsj intro: Elverum Flyklubb vil stille med instruktør, fly og vinsj. Du kan få prøve en eller flere introstarter med ASK-21 i vinsjstart. Du betaler for vinsjopptrekket med ca 100kr/start.