Aktivitetsrapportering mikrofly 2019

Innrapportering av flygetid på mikrofly - 2019
 
Her kan den enkelte eier av mikrofly registrere aktiviteten på ditt/deres mikrofly for året 2019. Hvis flyet har byttet eier i løpet av året, så er det eieren ved årsskiftet 2019/2020 som innrapporterer det som er fløyet på flyet for hele året!
 
Det er sendt E-post til eier eller kontaktperson for andelslag eller sameier, med anmodning om innrapportering av aktivitet for 2019, utsending medio desember 2019.
 
Vennligst benytt BLOKKBOKSTAVER ved innrapportering ! Timetall SKAL avrundes til nærmeste hele time, IKKE bruk, komma, semikolon, eller noen form for annen tegnsetting for å få med antall minutter !
 
Frist for innrapportering er 31. januar 2020 !

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 10. desember 2019 kl. 01.00
Til fredag 31. januar 2020 kl. 01.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}