Aktivitetsrapportering mikrofly 2017

Innrapportering av flygetid på mikrofly - 2017
 
Her kan den enkelte eier av mikrofly registrere aktiviteten på ditt/deres mikrofly for året 2017. Hvis flyet har byttet eier i løpet av året, så er det eieren ved årsskiftet 2017/2018 som innrapporterer det som er fløyet på flyet for hele året!
 
Det er sendt E-post til eier eller kontaktperson for andelslag eller sameier, med anmodning om innrapportering av aktivitet for 2017, utsending primo desember 2017.
 
Vennligst benytt BLOKKBOKSTAVER ved innrapportering ! Timetall SKAL avrundes til nærmeste hele time, IKKE bruk, komma, semikolon, eller noen form for annen tegnsetting for å få med antall minutter !
 
Frist for innrapportering er 15. januar 2018 !

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 5. desember 2017 kl. 01.00
Til mandag 15. januar 2018 kl. 23.45

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.