Aktivitetsrapportering mikrofly 2016

Informasjon

Tid
Fra mandag 5. desember 2016 kl. 01.00
Til søndag 5. februar 2017 kl. 23.45

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.