Aktivitetsrapportering mikrofly 2018

Innrapportering av flygetid på mikrofly - 2018
 
Her kan den enkelte eier av mikrofly registrere aktiviteten på ditt/deres mikrofly for året 2018. Hvis flyet har byttet eier i løpet av året, så er det eieren ved årsskiftet 2018/2019 som innrapporterer det som er fløyet på flyet for hele året!
 
Det er sendt E-post til eier eller kontaktperson for andelslag eller sameier, med anmodning om innrapportering av aktivitet for 2018, utsending medio desember 2018.
 
Vennligst benytt BLOKKBOKSTAVER ved innrapportering ! Timetall SKAL avrundes til nærmeste hele time, IKKE bruk, komma, semikolon, eller noen form for annen tegnsetting for å få med antall minutter !
 
Frist for innrapportering er 31. januar 2019 !

Informasjon

Tid
Fra onsdag 5. desember 2018 kl. 01.00
Til mandag 1. april 2019 kl. 01.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.